Codi de vestuari

Lloc de la cerimònia

El Restaurant

Viladecans va dependre de la parròquia de Sant Climent fins l’any 1746, pocs anys després d’haver finalitzat la construcció d’un temple propi, dedicat a sant Joan Baptista, l’any 1738. Aquesta església va ser destruïda l’any 1936 per escamots anarquistes. Entre 1939 i 1945 es va procedir a la reconstrucció del temple, segons projecte de Josep Puig Janer. La façana, projectada per Joan Amat, no s’enllestí fins l’any 1956.

En conjunt, és un edifici d’aire neorenaixentista, de planta basilical, amb tres naus separades per arcs de mig punt sobre columnes de maó. La porta d’entrada està presidida per un porxo i té els costats decorats amb esgrafiats. Al costat de la capçalera hi ha el campanar de planta quadrada, decorat amb cantoneres imitant carreus en contrast cromàtic amb l’acabat en estuc rosat. Va ser construït més tard, l’any 1957. Al costat de l’església hi ha l’edifici de la rectoria, del mateix estil.