Val, ja hi som a Santiago però encara ens queda un pas important: aconseguir la Compostel·la. hem d’anar a l’Oficina de Acogida del Peregrino de Santiago de Compostela. L’Oficina del Peregrino depèn de la Catedral de Santiago a l’Arxidiòcesi de Santiago de Compostel·la. El seu director és el Deg?à-President de la mateixa, sent l’actual D. Segon Pérez Lòpez.

Hem hagut de fer cua però paga la pena. Un cop la tenim ja podem dir que hem acabat el camí. Ara només ens cal fer els rituals de la catedral: abraçar l’apòstol i anar a la missa del pelegrí.

Per aconseguir la “Compostella” s’ha de:

Fer el pelegrinatge per motius religiosos o espirituals, o almenys amb actitud de recerca.

Fer a peu o a cavall els últims 100 km. O els últims 200 km. amb bicicleta. S’entèn que el pelegrinatge comença en un punt i des d’aquí es ve a visitar la Tomba de Santiago.

S’han de reunir segells dels llocs pels quals es va passant a la “Credencial del Pelegrí”, que és la certificació de pas. Es prefereixen els segells d’esglésies, albergs, monestirs, catedrals i tots els indrets relacionats amb el Camí. Cal segellar la credencial dues vegades per dia almenys en els últims 100 km.