Es diu que aquest és un dels camins més bells perquè compta amb un perfil molt variat i que ofereix nombrosos racons amagats. La principal característica de el Camí Portuguès és que no compta amb massa desnivells, per la qual cosa és un camí que pot realitzar-se amb relativa facilitat.

La cèlebre peregrinatge de Na Isabel de Portugal, la “Reina Santa”, al segle XIV, que ofereix davant l’altar de Sant Jaume la seva corona i serà enterrada en Coïmbra amb un bordó de pelegrina.

El rei portuguès Manuel I, que peregrina des de Lisboa a Santiago el 1502, i ordena com a record de la seva estada a Compostel·la que un llum il·lumini dia i nit el temple de Santiago, per al que assignarà una renda anual.

Va ser tal l’empremta en terres lusitanes de l’fenomen xacobeo que la pròpia xarxa viària de Portugal es configuraria així, de sud a nord, passant pels llocs que el Camí Portuguès anava fixant cap a Galícia