Credencial digital

La Catedral de Santiago presenta la credencial Digital del Pelegrí, una app que permitia als pelegrins portar al seu mòbil, o altres dispositius electrònics, la seva credencial de el Camí de Santiago, amb la qual certificar la seva peregrinació i obtenir la Compostel·la. L’app no substitueix la credencial tradicional, sinó que la complementa, amb l’objectiu de millorar l’experiència del pelegrinatge pel que fa a evitar contactes interpersonals i agilitzar els segellats.

Amb aquesta credencial digital, el pelegrí podrà anar incorporant-hi els segells que acrediten el pas per les diferents etapes del Camí, mitjançant l’escaneig de codis QR que estaran visibles en els diferents punts de segellat (parròquies, albergs, etc.). Per a això, hi ha una pàgina web on els establiments emissors de segells es puguin registrar pujant el seu segell a la pàgina web, la qual genera el codi QR. Aquesta estampació s’insereix en la credencial digital per al seu registre, guardant total similitud amb el sistema tradicional en paper. En aquest web s’aniran incorporant els diferents segells dels llocs de pas.