Al juliol de 2015 es va completar el Bé declarat Patrimoni Mundial “Camí de Santiago de Compostel·la”, que fins aleshores només incloïa el Camí Francès (ja declarat el 1993), amb les quatre rutes dels Camins del Nord (Camí Costero, Camí Primitiu, Camí Lebaniego i Camí Interior Basc-Riojano). Aquesta extensió responia a la necessitat d’explicar l’origen del fenomen jacobeu, ja que aquestes quatre rutes constitueixen les arrels del pelegrinatge jacobeu, estant directament lligades a la troballa de la tomba de l’apòstol ia la seva promoció per part del regne d’Astúries al segle IX i només seran substituïts pel Camí Francès com a principal via de comunicació a partir del segle XI.
Fruit de la col·laboració entre el Consell Jacobeu, l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) i el Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG) és la presència al visualitzador Natura, Cultura i Oci de l’IGN-CNIG d’aquestes rutes declarades Patrimoni Mundial. Aquesta aplicació ofereix a l’usuari informació específica sobre el patrimoni natural i cultural d’Espanya i l’oci associat i, en aquest cas, es destaquen les rutes jacobees declarades Patrimoni Mundial.

Enllàç a la plana de declaració de bé de la huminitat