Símbol de camí

A l’Edat Mitjana la decisió de realitzar el Camí de Sant Jaume, en general, era una decisió lliure i personal, encara que en alguns casos era imposat com a càstig per un jutge.

El dret canònic medieval, en els anomenats Penitencials (normatives penitencials) va començar a utilitzar el pelegrinatge com a mètode de càstig de determinats delictes comesos per clergues o seglars, tot esperant que no sobrevisquessin a la prova.

Les motivacions més destacades de l’època eren per demanar una gràcia, per complir un vot o com a cerca personal de la religió. Aleshores els Pelegrins solien viatjar en grup per protegir-se, recolzar-se i ajudar-se els uns als altres.

En canvi, avui en dia, amb una decisió personal i lliure, tornem a fer la peregrinació a Santiago per diversos motius, cadascú explica el seu, tant abans com després de fer el camí.

L’any passat vàrem fer el Camí Portuguès, després de la gran experiència que va ser el Camí Francès del 2018. Un dels gran al·licients era el Xacobeo, l’Any Sant compostel·là.

L’experiència del camí Portuguès no va ser tant bona com en el Francès, per això, i com que encara estem en Any Sant, anem a repetir el que esperem sigui una experiència plena.

També va ser una gran experiència trobar-nos els hospitalers que ens van acollir als albergs, esperem retrobar-los.

Segons apareix escrit a l’Odissea, per a Homer

els déus recorren les ciutats, en forma de mortals, observant qui són els que tracten amb violència i els qui els reben amb bondat els forasters

La regla benedictina deia

Que a los peregrinos se les saldrá a recibir con muestra de sincera caridad, saludándoles con una humildad profunda. Una vez acogidos, se leerá ante ellos la ley divina y luego se les obsequiará con todos los signos de la más humana hospitalidad

Així que, sant tornem-hi.