CatalunyApps


III trobada de l'associació Catalunya Apps

Trobada de les empreses i professionals de les TIC que desenvolupen apps.

Al web de Catalunya Apps es pot llegir que "volem que Catalunya arribi a ser un referent mundial en el sector de les apps. Tenim talent i qualitat per aconseguir-ho, però cal treballar conjuntament entre nosaltres, unir esforços, recursos i coneixement perquè això sigui possible i poder-nos fer sentir."


Esta historia se compone de 12 imágenes


Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12

(C) Xavier Peña, photoadict, 2008-2023
Contact | Cookies management | Privacy policy
Content and images property of Xavier Peña (Photoadict). Is forbidden any copy unauthorised.